Skip to main content

เลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การพิจารณาเลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์ รถโฟล์คลิฟท์ หรือ รถยกสินค้า เป็นรถที่ถูกดัดแปลงมาจากรถยก สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งสมัยนั้นไม่มีการเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์กลไกมากนัก จึงยังไม่มีระบบไฮดรอลิค มีเพียงรอกเป็นตัวดึงโซ่ไว้สำหรับยกของเท่านั้น และความสามารถก็ไม่ได้มากมายอะไรนัก ยกได้ไม่สูง ไม่มีคนนั่งขับ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 รถโฟล์คลิฟท์จึงได้รับการพัฒนามากขึ้น เนื่องจากมีความต้องการในเรื่องของการขนส่งสินค้า ความต้องการใช้สินค้าด้านอุปโภคบริโภค รวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ก็จำเป็นต้องมีการผลิตใช้และขนส่งอย่างเร่งด่วน จึงมีการปรับปรุงรถโฟล์คลิฟท์ใหม่ มีแท่นวางสินค้า มีเครื่องยนต์แบบที่ใช้กับไฟฟ้าได้ มีงาในการยกของขึ้นลง แบตเตอรี่ก็สามารถใช้ติดต่อกันได้นานถึง 8 ชั่วโมง และมีคนขับ เมื่อทราบประวัติรถโฟล์คลิฟท์แล้ว คราวนี้มาทำความรู้จักในเรื่องของประเภทรถโฟล์คลิฟท์กันต่อ ประเภทของรถโฟล์คลิฟท์ รถโฟล์คลิฟท์ แปลตรงตัวมาจากคำว่า “FORKLIFT” ซึ่งเป็นความหมายของคำผสมกัน คือ Fork ซึ่งหมายถึง ช้อนส้อม มาจากสัญลักษณ์ตัวงา ของรถที่ใช้สำหรับยกของ ส่วนคำว่า Lift นั้นก็คือ การยกขึ้น-ลง แบ่งไปตามการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ได้ดังนี้ 1. รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล 2. รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 3. รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ LPG 4. รถโฟล์คลิฟท์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังแบ่งไปตามโครงสร้างการใช้งานของรถ […]

Read More