Skip to main content
กรมการค้าต่างประเทศเตือน ห้ามนำเข้ารถมือ 2 ถูกจับได้ทำลายทิ้ง

กรมการค้าต่างประเทศเตือน ห้ามนำเข้ารถมือ 2 ถูกจับได้ทำลายทิ้ง

กรมการค้าต่างประเทศเตือน ห้ามนำเข้ารถมือ 2 ถูกจับได้ทำลายทิ้ง

            อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้กำหนดให้รถมือ 2 ใช้แล้ว เป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2562 เป็นต้นมา

โดยคำสั่งดังกล่าว มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วจำนวนหลายชนิด ซึ่งรถยนต์นั่งใช้แล้วส่วน ได้กำหนดอย่างชัดเจนว่าห้ามนำเข้า ทำให้ใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วที่ออกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายฉบับเดิม จะมีอายุถึงวันที่ 9 ธ.ค.2562 เท่านั้น ทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาติต้องนำเข้ารถยนต์ให้แล้วเสร็จภายในอายุใบอนุญาตที่กำหนดไว้

หากพบว่ามีการนำเข้ารถมือ 2 นอกจากถูกทำลายแล้ว ยังต้องเสียค่าปรับด้วย

สำหรับผู้ที่ลักลอบนำเข้ารถมือ 2 หลังจากวันที่ 10 ธ.ค.2562 รถที่นำเข้ามาจะต้องถูกยืดและทำลายทิ้ง นอกจากนี้ ยังต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 5 เท่าของมูลค่ารถยนต์และจะไม่มีการนำมาเปิดประมูลในรูปแบบเดิมอีกต่อไป เนื่องจากก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้ให้ระยะเวลาในการปรับตัวมานานแล้ว

จึงไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาลงมือทำกันในช่วงนี้ แล้วมาเสี่ยงว่าจะดำเนินการไม่ทัน เพราะตามปกติแล้ว ในแต่ละปีจะมีการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในประเทศกว่า 200 คัน แต่ช่วงนี้กลับพบว่าเพิ่มมากขึ้นเป็นประมาณ 300 คัน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เพราะนับแต่นี้ไปจะไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าอีกต่อไป

การนำเข้ารถมือ 2 ลักษณะพิเศษ ยังสามารถดำเนินการได้อยู่

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยังได้กล่าวอีกว่า การนำเข้ารถมือ 2 ลักษณะพิเศษ เช่น รถหัวลาก รถเครนและปั่นจั่น และการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วที่ได้รับบริจาคของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล เช่น รถพยาบาลและรถดับเพลิง ที่อยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของกระทราวงพาณิชย์ ก็ยังสามารถดำเนินการขออนุญาติในการนำเข้าได้อยู่

ส่วนการนำเข้ารถมือ 2 ประเภทอื่น ๆ เช่น รถยนต์ที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต รถยนต์ชั่วคราว รถยนต์ต้นแบบเพื่อนำมาวิจัยและทดสอบ รถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก รถยนต์เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ไปจนถึงรถยนต์ที่เป็นยุทธภัณฑ์ ก็จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่ต้องการนำเข้าจะต้องตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ว่าต้องทำการขออนุญาตจากหน่วยงานใดบ้าง เนื่องจากกรมฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าทีรับไปพิจารณาออกใบอนุญาตแล้ว เนื่องจากมีความชำนาญมากกว่า

ทั้งนี้ ในกรณีต้องการนำเข้ารถยนต์เพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก นับตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับสภาพรถยนต์ หากมีความประสงค์จะนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว เพื่อนำไปปรับปรุงหรือซ่อมแซมด้วยวิธีการใด ๆ ให้มีสภาพใช้งานได้ในเขตประกอบการเสรี หรือเขตปลอดอากร แล้วส่งออกไปภายนอกราชอาณาจักร ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ไม่ต้องมาติดต่อที่กรมฯ อีกต่อไปแล้ว.

อย่าเสี่ยงให้ถูกจับ อยากได้รถใช้แล้วคุณภาพดีเข้าไปดูได้ที่ https://www.toyotasure.com/