Skip to main content

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

    โครงสร้างอาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัยเป็นหัวใจกลางของความมั่นคงเพื่อลดปัญหาการทรุดตัว หรือดินยุบตัวลง จนทำให้เกิดความเสียหายบางครั้งร้ายแรงถึงขั้นต้องทุบแล้วสร้างใหม่ ดังนั้นก่อนปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ควรทำการสำรวจโครงสร้างอาคาร สถานที่มั่นใจก่อนว่าพร้อมสำหรับการก่อตั้งจริงๆ วิธีการตรวจสอบโครงสร้างอาคารคือ

  • การขุดเจาะเพื่อสำรวจชั้นดิน สำหรับการประเมิณการรับน้ำหนักของเสาเข็ม้ที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้
  • วิเคราะห์รอยแตกของผนังปูน ตามจุดต่างๆ ของอาคาร เช่น ประตู คาน รอยต่อ เป็นต้น
  • การตรวจวัดสั้นยาว ของเสาเข็มโดยใช้เครื่องมือ
  • คำนวณหาค่าแรงอัดของคอนกรีตเพื่อประเมินค่ากำลังอัด
  • หาค่าคุณภาพของคอนกรีตด้วยคลื่นดลอัลตร้าโซนิค
  • การตรวจสอบตำแหน่ง ความแข็งของเหล็กเสริม

    ซึ่งกรณีการตรวจสอบโครงสร้างอาคารจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการเป็นผู้ตรวจสอบ ภายใต้การดูแลของวิศวกร โดยที่บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป พร้อมให้บริการ และแก้ไข ปรับปรุงบ้าน อาคาร ตึก สะพาน และโครงสร้างอาคารทรุด ด้วยประสบการณ์ทำงานที่ยาวนานกว่า 10 ปี จึงกลายเป็นหนึ่งบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจของกลุ่มลูกค้า