Skip to main content
ประหยัดเงินหลักแสนง่าย ๆ เพียงเลือกรีไฟแนนซ์รถยนต์ให้ถูกต้อง

ประหยัดเงินหลักแสนง่าย ๆ เพียงเลือกรีไฟแนนซ์รถยนต์ให้ถูกต้อง

ประหยัดเงินหลักแสนง่าย ๆ เพียงเลือกรีไฟแนนซ์รถยนต์ให้ถูกต้อง

            รีไฟแนนซ์รถยนต์” เป็นวิธีการกู้ยืมสินเชื่อก้อนใหม่ เพื่อนำมาใช่จ่ายไปกับภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นจากสินเชื่อก้อนเดิม ก่อนทำการย้ายไปผ่อนสินเชื่อใหม่ทีมีความคุ้มค่ายิ่งกว่า โดยสามารถกู้จากเจ้าหนี้รายเดิม หรือรายใหม่ก็ได้เช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งโปรโมชั่นที่มีความคุ่มค่าและมีความเหมาะสมกับตนเองมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บางคนตอนเริ่มต้นกู้เงินอาจยังไม่พบเจอปัญหาอะไร แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพัก อาจมีภาระหนี้สินมากขึ้น มีดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มสูงขึ้น หรืออาจเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ส่งผลให้มีภาระเก็บเงินออมมากขึ้น จึงเกิดความรู้สึกว่า วิธีบริหารจัดการเงินในกระเป๋าทำได้ยากขึ้น เนื่องจากรายได้กับรายจ่ายตึงเกินไป

รีไฟแนนซ์รถยนต์ จึงเป็นวิธีที่สามารถแก้ปัญหาหาได้ เพราะช่วยให้ประหยัดเงินได้

ได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำลง และยอดชำระต่อเดือนถูกลง

-ได้รับระยะเวลาผ่อนจ่ายยาวนานยิ่งขึ้น

-ได้รับเงินก้อนจากส่วนต่าง ๆ โดยสามารถนำไปหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ หรือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้

รีไฟแนนซ์รถยนต์ง่าย ๆ ประหยัดเงินได้หลักแสน ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.ตรวจสอบดูให้แน่ใจ ว่าได้คุ้มเสียหรือไม่ = อย่าด่วนติดสินใจรีไฟแนนซ์รถยนต์ให้ตรวจสอบเงื่อนไขของผู้ให้สินเชื่อเจ้าใหม่ที่เล็งไว้ให้ดีเสียก่อน แล้วนำมาคำนวณดูว่า หากนำดอกเบี้ยคงเหลือจากสินเชื่อเดิม มาหักลบส่วนต่างกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ใหม่แล้ว มีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน

นอกจากนี้ ก่อนรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องสอบถามทางสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เดิม ให้เกิดความแน่ใจเสียก่อน ว่าตามข้อกำหนดของสถาบันการเงินนั้น หากต้องการปิดสินเชื่อเก่าเพื่อดำเนินการขอสินเชื่อใหม่ ต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มเติมด้วยหรือไม่ หรือเสียเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ เพื่อนำตัวเลขที่ได้ทั้งหมด มาคำนวณความคุ้มค่าได้อย่างถูกต้อง

2.มีศักยภาพผ่อนไหวหรือไม่ = นอกเหนือจากเรื่องความคุ้มค่าแล้ว สิ่งสำคัญเลยก็คือต้องประเมินตนเองให้ดี ว่ามีศักยภาพในการผ่อนจ่ายค่างวดได้ตรงตามเงื่อนไขของผู้ให้สินเชื่อใหม่ไหวหรือไม่ โดยทำการคำนวณจากรายรับ-รายจ่ายที่มีอยู่ เมื่อคำนวณแล้วคิดว่าพร้อม ก็ดำเนินการต่อได้ทันที

3.เตรียมเอกสารให้ ดำเนินการรีไฟแนนซ์รถยนต์ = เมื่อตัดสินใจเด็ดขาดว่าต้องแล้ว ก็ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมเพื่อที่ขอดำเนินการให้ครบถ้วน สำหรับเอกสารหลัก ๆ ที่ใช้ เป็นเอกสารที่ช่วยให้ผู้ปล่อยสินเชื่อแน่ใจว่า ผู้เข้ามาขอสิ้นเชื่อมีศักยภาพในการชำระหนี้หรือไม่ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมาทั้งหมดนั้น ค่อนข้างมีความเหมือนกับตอนที่เข้ามาขอสินเชื่อครั้งแรก ดังต่อไปนี้

-บัตรประชาชน

-ทะเบียนบ้าน

-หนังสือรับรองเงินเดือน

-สลิปเงินเดือน

-สมุดเงินฝากธนาคาร