Skip to main content

หลังคาเมทัลชีท หรือหลังคาเหล็กรีดลอน

ประเภทหลังคาเหล็กรีดลอน หรืหลังคาเมทัลชีทมี 2 ชนิด คือ ประเภทแผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี(ทนทาน และสวยงาม) และแผ่นเหล็กเคลือบอลูมิเนียมกับสังกะสี  ผลิตโดยเครื่องจักรทันสมัค คุณภาพดี

จุดเด่นของหลังคาเมทัลชีท คือ

 • ประหยัดเงินทุน หรืองบประมาณการผลิตลงไปได้มาก เมื่อเปรียบเทียบกับกระเบื้อง และขนาดโครงสร้างที่ใหญ่ด้วยแล้ว
 • น้ำหนักไม่มาก จะไม่ส่งผลต่อโครงสร้าอาคาร
 • ลดปัญหาเรื่องรอยรั่ว ซึมของน้ำ เมื่อฝนตก เนื่องจากมีรอยต่อน้อย
 • มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
 • ได้เฉดสีหลังคาที่สม่ำเสมอกัน
 • ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กล่าวคือไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อรา หรือสีลอก
 • สามารถมุงหลังคาให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถปรับโค้ง งอตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้อีกด้วย
 • เหมาะกับอาคารที่ต้องการหลังคาลาดเอียงต่ำ

จุดด่อยของหลังคาเมทัลชีท คือ

 • เกิดเสียงดังมากขณะที่หยดน้ำฝนตกกระทบหลังคา
 • การระบายความร้อน(ขึ้นอยู่กับการพ่น หรือการผลิต)
 • การซ่อมแซม หากแผ่นเกิดชำรุดเสียหาย สามารถทำได้ยาก ในบางกรณีจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งแผ่นเลยก็มี