Skip to main content

เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการดูแลบ้าน

การดูแลที่อยู่อาศัยถือได้ว่าเป็นที่ที่คนเราไม่ควรมองข้าม ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่างมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลบ้าน ที่พักของคุณให้ถูกสุขลักษณะที่ดี เพราะไม่เพียงแค่เป็นที่หลับนอนเท่านั้น แต่ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่สามารถช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้อาศัยให้ดีได้ด้วยเช่นกัน โดยปกติแล้วต้องทำความสะอาดจากที่สูงลงมาที่ต่ำ ซึ่งได้แก่ เพดาน หน้าต่าง ประตู เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ และพื้น เป็นต้น

อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดบ้านได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า, ไม้กวาดทางมะพร้าว , ไม้กวาดหยากไย่, ไม้กวาดขนไก่, ไม้ถูพื้น, ผ้าขี้ริ้วไว้สำหรับเช็ด(ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนำมาใช้ใหม่), แปรสำหรับทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ, น้ำยาทำความสะอาดพื้นชนิดต่างๆ เป็นต้น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำความสะอาดบ้าน

  1. เพดาน ใช้ไม้กวาดหยากไย่กวาดใยแมงมุมออกให้หมด ควรใช้ผ้าพลาสติกคลุมเฟอร์นิเจอร์ให้ดี เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
  2. ผาพนัง หากเป็นไม้กระดานควรใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ำบิดให้หมาด เช็ดให้ทั่ว หากเป็นผนังปูนต้องใช้ไม้กวาดกวาดสิ่งสกปรกออกก่อน จากนั้นให้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้ทั่ว
  3. ประตู หน้าต่าง เช็ดฝุ่นออกด้วยผ้าแห้ง และกวาดด้วยไม้กวาดขนไก่ จากนั้นใช้ผ้าชุดน้ำเช็ดอีกครั้ง
  4. เฟอร์นิเจอร์ ปัดฝุ่นละอองออกให้หมดด้วยไม้กวาดขนไก่ เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆ ระวังเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ควรโดนน้ำอย่างเช่น หนังสัตว์ เป็นต้น
  5. พื้น เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากทำความสะอาดส่วนต่างๆ ภายในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการใช้ไม้กวาดกวาดให้ทั่วทุกมุมห้อง หากเป็นพื้นปูควรเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง