Skip to main content

น๊อต บริการจำหน่ายน๊อตคุณภาพ

บริษัทของเรา เป็นตัวแทนจำหน่ายและรับทำน๊อตที่มีประสบกาณณ์มายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพทั้งการใช้งานและราคาที่สมเหตุสมผลกับประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้งานน๊อตได้หลายประเภท หลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นหัวสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม เช่น เช่น DIN934, ANSI B18.2.2, BS1768, ASTM A194, ASTM A563 เป็นต้น เพราะเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการประกอบชิ้นงานเช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่างๆ หรือจะเป็นการสร้างบ้าน ก็จำเป็นต้องใช้น๊อตที่มีคุณภาพที่ดีเช่นเดียวกัน เพื่อให้ง่ายทั้งขั้นตอนการติดตั้งหรือสร้างฐานที่มั่นคง และยังช่วยให้ปรับปรุงแก้ไข หรือซ่อมแซมเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย ด้วยประสบการณ์ทำงานที่มี ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าทุกชิ้นที่ผ่านขั้นตอนการผลิตจากทางเรา เนื่องจากเลือกใช้แต่วัสดุที่ผลิตน๊อตซึ่งทนทานต่อสภาพการใช้งานเท่านั้น หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.samakkee.co.th  

Read More