Skip to main content

ตกแต่งภายใน|การเลือกคอนโดตามฮวงจุ้ย ต้องดูอะไรบ้าง

การเลือกคอนโดมิเนียมนอกจากต้องคำนึงถึงการตกแต่งภายในที่สวยงามน่าอยู่แล้ว ควรคำนึกถึงความเหมาะสมของอาคารตามฮวงจุ้ยด้วยว่าตรงตามตำราจีนหรือไม่ และวันนี้ขอแนะนำหลักการเลือกคอนโดมิเนียมตามหลักฮวงจุ้ย มีดังนี้ ไม่ควรเป็นอาคารที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว เพราะการตั้งอยู่อย่างเดี่ยวๆตามหลักฮวงจุ้ยหมายถึงว่า การขาดคนคอยค้ำจุน ช่วยเหลือสนับสนุน สิ่งแวดล้อมของคอนโดมิเนียมที่ดี ควรอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีความสะดวกในการคมนาคม อยู่ในแวดล้อมธรรมชาติ หรืออยู่ติดแม่น้ำ ไม่ควรอยู่ในจุดที่ถูกรอบล้อมด้วยอาคารสูงๆ จะส่งผลให้สุขภาพร่างกาย ให้เจ็บป่วยบ่อย รู้สึกเครียดบ่อย ทั้งยังทำให้อับโชคอีกด้วย ไม่ควรอยู่ใกล้ทางด่วน เพราะเสียงดังและได้รับฝุ่นละอองมาเป็นพิเศษ ซึ่งจะส่งต่อสุขภาพร่างกายผู้อยู่อาศัย ต้องเป็นพื้นที่ที่มีแสงสว่างที่เพียงพอ ไม่มืดเกินไป เพราะตามศาสตร์ฮวงจุ้ยหากแสงสว่างน้อยจะทำให้รู้สึกอึดอัด และจะรู้สึกว่าอยู่อย่างไม่สบายกายและไม่สบายใจ ด้วยหลักการเลือกคอนโดมิเนียมตามตำราจีนนั้น ควรที่ดูสิ่งแวดล้อมลอบๆ อาคารด้วยว่ามีสิ่งใดที่ทำให้คุณไม่สบายใจ หรืออาจทำให้คุณไม่สบายกาย ก็ควรที่จะสะกิดใจกันไว้สักหน่อย นอกเหนือจากการตกแต่งภายในห้องแล้ว สิ่งแวดล้อมภายนอกก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจราณาเช่นกัน

Read More