Skip to main content

ทัวร์ญี่ปุ่นกับเทศกาลฤดูหนาว

ฤดูนาวเป็นเทศกาลทัวร์ที่ขึ้นชื่อ และได้กลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวทั่วโลก เนื่องจากมีบรรยากาศอันสดชื่น กิจกรรมการท่องเที่ยวทางภาคเหนือที่โดดเด่น อีกทั้งเทศกาลที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมของความเป็นญี่ปุ่นในสัยบรรพบุรุษเช่น เทศกาล อ็อง มัตสุริ เทศกาลขนวนแห่สวมหน้ากาก จัดขึ้นที่เมืองนารา งานไหว้พระ  ซึ่งจัดขึ้นในกรุงโตเกียว ที่ศาลเจ้าศาลเจ้ายะซะกะ ถือได้ว่าเป็นพิธีไฟที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เทศกาลหิมะที่เกาะฮ็อกไกโด เมืองซัปโปโร และเมืองอะซะฮิคะวะหรืออะบะชิริ โดยมีกิจกรรมที่ทำให้ทัวร์ชาวไทยนิยมไปเป็นอย่างมากคือ     เที่ยวชมงานเกาะสลักน้ำเข็ง ซึ่งในแต่ละปีมีนักแกะสลักเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างมากมาย หนึ่งในนั้นมีทีมของชาวไทยรวมอยู่ด้วย     ตกปลาหิมะ     ล่องเรือธารน้ำแข็ง เทศกาลโปรยถั่ว พิธีกรรมที่จดขึ้นเพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคล และต้อนรังความเป็นสิริมงคลกับชีวิต เทศกาลแห่โคม ที่เมือง เมืองนารา เทศกาลคะมะคุระ เมืองโยโคเทะในอะคิตะเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำ และอีกหนึ่งเทศกาลที่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นเทศกาลที่แปลก ได้แก่เทศกาลเปลือย เมืองโอคะยะมะ ขอบคุณภาพจาก flickr.com

Read More