Skip to main content
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ มีกี่ประเภท คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญกับทั้งผู้ขับ ผู้โดยสาร รถยนต์ หรือแม้แต่สิ่งรอบข้าง แต่การจะเลือกซื้อประกันแต่ละประเภทก็มีราคาที่แตกต่างตามการคุ้มครอง ซึ่งถ้าคุณกำลังจะเลือกซื้อประกันแล้วยังไม่มีข้อมูล วันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของประกันแต่ละประเภทว่าคุ้มครองอะไรบ้าง ลองศึกษาดูจะได้ช่วยในการตัดสินใจก่อนซื้อประกัน ประเภทของ ประกันรถยนต์ ประเภทของประกันรถยนต์ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 1. ประกันภาคบังคับ การประกันทางรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า “พ.ร.บ.” ซึ่งเป็นประกันที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ พ.ศ.2535 เพื่อเป็นการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยทางรถที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกาย ให้ได้รับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที และยังเป็นหลักประกันให้แก่โรงพยาบาลที่ทำการรักษา ว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลอย่างแน่นอน 2. ประกันภาคสมัครใจ ประกันแบบสมัครใจ เป็นประกันรถยนต์ที่เกิดขึ้นระหว่างการตกลงกันระหว่างผู้เอาประกัน กับบริษัทประกันภัย โดยผู้เอาประกันหรือผู้ซื้อสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามความต้องการ โดยประกันแบบนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับ จะได้รับการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ก็ต่อได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกัน แบบระบุชื่อผู้ขับ จะคุ้มครองความเสียหายทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ระ แต่ถ้าบุคคลอื่นที่ไม่ใช้ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง กรมธรรม์ประกันรถยนต์สมัครใจ ยังสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 2.1 ประกันสมัครใจ ประเภท 1 […]

Read More