Skip to main content

หลังคาเมทัลชีท หรือหลังคาเหล็กรีดลอน

ประเภทหลังคาเหล็กรีดลอน หรืหลังคาเมทัลชีทมี 2 ชนิด คือ ประเภทแผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี(ทนทาน และสวยงาม) และแผ่นเหล็กเคลือบอลูมิเนียมกับสังกะสี  ผลิตโดยเครื่องจักรทันสมัค คุณภาพดี จุดเด่นของหลังคาเมทัลชีท คือ ประหยัดเงินทุน หรืองบประมาณการผลิตลงไปได้มาก เมื่อเปรียบเทียบกับกระเบื้อง และขนาดโครงสร้างที่ใหญ่ด้วยแล้ว น้ำหนักไม่มาก จะไม่ส่งผลต่อโครงสร้าอาคาร ลดปัญหาเรื่องรอยรั่ว ซึมของน้ำ เมื่อฝนตก เนื่องจากมีรอยต่อน้อย มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ได้เฉดสีหลังคาที่สม่ำเสมอกัน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กล่าวคือไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อรา หรือสีลอก สามารถมุงหลังคาให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับโค้ง งอตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้อีกด้วย เหมาะกับอาคารที่ต้องการหลังคาลาดเอียงต่ำ จุดด่อยของหลังคาเมทัลชีท คือ เกิดเสียงดังมากขณะที่หยดน้ำฝนตกกระทบหลังคา การระบายความร้อน(ขึ้นอยู่กับการพ่น หรือการผลิต) การซ่อมแซม หากแผ่นเกิดชำรุดเสียหาย สามารถทำได้ยาก ในบางกรณีจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งแผ่นเลยก็มี

Read More