Skip to main content

เสริมจมูกเสี่ยงอย่างไรบ้าง

      เสริมจมูก มีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง เป็นคำถามยอดนิยมของคนเสริมดั่งที่ต้องการคำตอบที่ชัดเจน นั้นเป็นเพราะมีตัวอย่างให้เห็นถึงผลข้างเคียงตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ นั้นเป็นเพียงภาพสะท้อนให้กับผู้บริโภคข่าวได้เห็ทุกแง่มุม ซึ่งเป็นผลดีกับการเตรียมความพร้อมของคนที่อยากสวยด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์       สภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเสริมจมูก อาการแพ้ยาสลบ อาจทำให้หลับนาน หรือบางกรณีส่งผลทำให้ร่างกายเป็นอัมพาตไปเลยก็มี การติดเชื้อทางกระแสเลือด หรือเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือด รูปทรงจมูกไม่สวย สมดั่งที่ต้องการ ซึ่งเกิดจากความคาดหวังของผู้ป่วยเอง ดังนั้นก่อนเข้ารับการผ่าตัดไม่ควรคาดหวังไว้ว่าจะต้องสวยเหมือนอย่างเช่นดาราคนนั้นคนนี้ เพราะรูปทรงจมูกหรือกระดูกโครงสร้างใบหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนหน้าผากเรียบ แบน บางคนมีโหนกแก้มสูง ทางคนหน้าเรียว บางคนหน้ากลม ดังนั้นขั้นตอนแรกของการเสริมจมูกเราจึงมีความจำเป็นต้องเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อวางแผนถึงวิธีหรือขั้นตอนการรักษา เช่น     หากเป็นการเสริมจมูกด้วยการใส่แท่งซิลิโคน แพทย์ต้องเหล่าให้กระดูสามารถรับกับแท่งซิลิคนที่จะเสริมเข้าไป หรือความสั้นยาวอาจทำให้จมูกทะลุได่     ส่วนการเสริมจมูกด้วยการฉีดฟิลเลอร์แพทย์จะได้ว่างแผนเกี่ยวกับตำแหน่งการเฉีดไว้ล่วงหน้า ซิลิโคนทะลุ อาการนี้ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหม่เพื่อนำเอาแท่งซิลิโคนใหม่เข้าไป โอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากกับผู้ที่ขาดการวิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของแพทย์ และภายหลังการผ่าตัดจมูกได้รับการกระทบกระเทือน รูปทรงจมูกเบี้ยว เสียรูป เกิดขึ้นได้ทั้งกรณีประสบการ์ของแพทย์และผู้ป่วยที่ไม่เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ  

Read More