Skip to main content

ลักษณะของเสาเข็มไมโครไพล์และการใช้งาน

ลักษณะของเสาเข็มชนิดนี้จะเป็นเสากลม ตรงกลางกลวง ผสมไปด้วยเหล็กคอนกรีต 6-8 เซนติเมตร โดยแต่ละต้นมีความยาวอยู่ที่ 1.5 เมตร เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อ ด้วยวิธีการตอกด้วยปั้นจั่นแบบธรรมดา และลักษณะของรูกลวงตรงกลางนี้เองที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออาคารใกล้เคียงได้ จึงทำให้เสาเข็มไมโครไพล์เหมาะกับงานต่อเติมอาคาร ปรับปรุงโครงสร้างที่ใกล้กัน และต้องการความมั่นคงสูง ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับอาคาร รู้หรือไม่ทำไม่การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารจึงต้องใช้เสาเข็มไมโครไพล์ เพื่อใช้รองรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารที่ทางวิศวะกรได้ออกแบบไว้ ป้องกันการทรุดตัวของอาคาร ช่วยให้ใต้พื้นดินมีความเสถียรภาพ ไม่ทำให้อาคารเอนเอียง เพื่อใช้สำรับค่ำยันโครงสร้างอาคารขณะขั้นตอนการแก้ไขฐานอาคาร เพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำหนักของโครงสร้างให้มากขึ้น ทั้งที่เป็นอยู่ หรือโครงสร้างที่เคลื่อนย้ายมา เอกลักษณ์ของเสาเข็มไมโครไพล์ที่โดดเด่น คือ สามารถทำงานได้ในพื้นที่จำกัด, ไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอันเป็นสาเหตุทำให้พนังแตก ร้าว, สามารถตอกได้ชิดกำแพงหรือพนังบ้านที่อยู่ใกล้เคียง

Read More